Hjem

     Hovedopgaver:


    T
ilstandsrapporter


Facader

Tag

Gårdmiljø, kloak og dræn

Tagboliger

Tagterrasser

Svampeskader

Vinduer og døre

Altanprojekter

Vurdering af andelsboliger

Velkommen til Bergelin Arkitekter


Firmapræsentation.Vi er et rådgivende arkitekt- og ingeniørfirma som er et aktieselskab startet i 1986 i forbindelse med overtagelsen

af indlandsafdelingen i firmaet N.E. Wernberg A/S, som ligeledes var et rådgivende ingeniør – og arkitektfirma

stiftet i 1939.


På tegnestuen har vi både arkitekter og bygningskonstruktører.


Vi udfører alt indenfor renovering/byggeri – både helt store projekter til de helt små som terrasser, garager mv.

                                                                                               Landbohus - Gårdmiljo, kloak og dræn                                                      H. C. Ørsteds vej & Amalievej - maling af vinduer og facader

V card til mobilen.